Foreningens intensjon er å tilby mulighet for å samorganisere forskjellige grupper av motorinteresserte i distriktet og med det etablere et felles kompetanse- og interessemiljø.

Tilby lag og foreninger med motor interesse et tilholdsted og klubbfasiliteter som kontorer og møterom. Foreningen har som prinsipp å inkludere alle mennesker i alle aldre, samt rekruttere ungdom som kan og vil være med på å bevare norsk motorhistorisk kultur.

Moss og Omegn Motorhistoriske Forening har som formålsparagraf å være med på å bevare, skape interesse, samle kunnskap om alt ifra motorsager, båter, biler, motorsykler, fly osv.

Vi vil etterhvert arrangere klubbkvelder med leverandører og spesialister innen motorhobbyen. De vil komme på stasjonen og kurse og demonstrere produktene sine.

Vi vil også ha uformelle møter i vinterhalvåret der du kan komme innom og treffe likesinnede. Er du medlem i andre klubber, enten det er merkeklubb eller andre typer klubber, er det bare hyggelig om du/dere legger turen innom våre treff og arrangementer.