Byggeår ukjent, ombygget til brannstasjon 1877.

Huset var en ombygd ladegard som fikk 8-kantet slangetårn for tørk, og moderne innretninger forøvrig.

Brannstasjonens arkitektur er opprinnelig sveitserstil med stort takutheng og utskårne sperrehoder, og pløyd stående panel. Av sveitservinduer er knapt noen igjen, heller ikke omramminger. Det meste er utskiftet til enkle to og trerams funkisvinduer.

 

Tilbygget godkjent (og antagelig oppført) i 1924.Søker var Byingeniøren i Moss med tegninger signert (ser det ut som) Kristoffer Lange.Vindeltrappa ble omsøkt, godkjent og bygget i 1940 (i kommunal regi).

 

Bygget er bevart i sentrumsplanen 2006. Bevaring opprettholdes inkl. tilbygg som en del av byhistorien for Moss. Dette er eksempel på en viktig offentlig infrastruktur/oppgave. I tillegg til har byggene arkitektoniske kvaliteter, spesielt påbygget fra 1930-tallet med den karakteristiske trappen. Parkområdet er en sentral del av helheten i anlegget.